“Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”

Boże, użycz mi

Historia programu 12 kroków

Program 12 kroków powstał jako chrześcijański ruch na początku XX wieku. Obecnie najbardziej znanym jest ruch AA Anonimowych Alkoholików.

Grupa Oxfordzka powstała jako ruch ponadkonfesyjny w latach 20-30 jako reakcja na antyreligijne tendencje po I wojnie światowej.  Sensem ruchu było żyć w więzi z Bogiem.

W tej grupie uczestniczył Bill Wilson, który w 1935 założył stowarzyszenie AA, a w 1939 AA odeszło od grup Oxfordzkich już funkcjonując samodzielnie. Od 1967 roku powstawały inne grupy oparte na programie 12 kroków, np Al-Anon, DDA, AN, AH, itd.

“Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”

to program na długą wędrówkę do uzdrowienia i przemiany. Jest on opracowany z chrześcijańskiego punktu widzenia. Wychodzi od zawirowań życia i zmierza ku do krainy spokoju. To droga samopoznania, uczciwości, odkrywania uczuć i potrzeb, kroczenia we własnym tempie bez przymusu.

W Polsce z tego programu korzystają: Stowarzyszenie Przystań M, Sychar, 12 kroków i inni.