4 kroki

pexels-alex-azabache-3250364

Empatyczna komunikacja jest nazywana też „Nonviolent Communication- NVC”,
„Porozumieniem bez przemocy-PBP”, „językiem serca”, „empatią”.
Empatyczna komunikacja to dla jednych osób metoda, dla niektórych nurt, dla innych
filozofia życiowa. Link film 4 Dla mnie to droga pełna darów, to sposób patrzenia na
rzeczywistość. Uczy mnie jak budować wartościowe relacje, czym zastępować
oceniający sposób myślenia. Pokazuje związek między uczuciami a potrzebami oraz
na czym polega wzięcie odpowiedzialności i jak to zrobić. Jezus wzywa nas żebyśmy
się kochali, a nvc mówi mi jak to zrobić krok po kroku.
Droga ta opiera się na kilku założeniach, między innymi:
– wszyscy ludzie mają te same potrzeby, a konflikty pojawiają się na poziomie strategii,
– wszystkie działania ludzi są próbami zaspokojenia potrzeb,
– uczucia pokazują czy potrzeby są zaspokojone, czy też nie,
– wybór jest aktem wewnętrznym,
– wszyscy ludzie zdolni są do współczucia,
– nasz świat oferuje obfite zasoby do zaspokojenia potrzeb,
– ludzie zmieniają się.

W drodze trenowania komunikacji empatycznej uczymy się poprzez kluczowe
rozróżnienia. Rozróżnienia dotyczące 4 KROKÓW to:
1. oceny a OBSERWACJE
2. myśli a UCZUCIA
3. strategie a POTRZEBY
4. żądania a PROŚBY

HISTORIA
U źródeł tego nurtu leży praca Marshalla B. Rosenberga, który prowadził
warsztaty przez ponad 30 lat na całym świecie. Jego podejście stosuje się w
rodzinach, szkołach, podczas terapii oraz w doradztwie, na wielu kierunkach studiów,
w organizacjach i firmach oraz podczas negocjacji dyplomatycznych i biznesowych.
Także na obszarach dotkniętych kryzysem oraz obszarach zagrożonych wojną do
dziś sięga się po procesy, aby wspierać dialog między poróżnionymi stronami (np. M.
Rosenberg mediował w Izraelu, Palestynie, Ruandzie i w byłej Jugosławii).
Marshall urodził się 6 października 1934 roku w Stanach Zjednoczonych.  Ze względu
na żydowskie pochodzenie doświadczał w szkole niejednokrotnie przemocy.
Zastanawiał się na tym, jak to jest, że jedni wybierają przemoc a inni łagodność i
współczucie? Te zagadnienia poprowadziły go na studia psychologiczne. Czerpał
tam z myśli Hakeemana (krytykującego ówczesną psychologię kliniczną).
Współpracował z Carla Rogersa w badaniach nad efektywnością terapii. Dzięki nim

odszedł od koncepcji „terapeutyzowania ludzi” by iść w kierunku: „Nie lecz nas.
Naucz nas jak żyć”.
Pod koniec lat 60. Marshall stworzył pierwowzór „empatycznej komunikacji” jako
pragnienie w wypracowania własnego procesu, który umożliwiałby ludziom
konstruktywne podejście do spełniania ich potrzeb, a także prowadzenie życia
pełnego sensu. W roku 1983 ukazało się pierwsze wydanie „A Model for Nonviolent
Communication” – „Porozumienia bez Przemocy” w którym opisane są cztery kroki.
1998 roku wydrukowano podręcznik „Nonviolent Communication: A Language of
Life”, który został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków.
W roku 1984 w Sherman, w Teksasie, Rosenberg założył pozarządową
organizację Center for Nonviolent Communication (CNVC, www.cnvc.org), Centrum
Porozumienia bez Przemocy. Obecnie można mówić, że jest to ruch światowy
obecny w ponad 100 krajach.
W okresie 1984 -2001 Marshall wiele podróżował po całym świecie. Rosenberg
zmarł 7 lutego 2015 roku, w wieku 80 lat. Czytaj mniej