4 kroki

pexels-alex-azabache-3250364

Empatyczna komunikacja jest nazywana też „Nonviolent Communication- NVC”,
„Porozumieniem bez przemocy-PBP”, „językiem serca”, „empatią”.
Empatyczna komunikacja to dla jednych osób metoda, dla niektórych nurt, dla innych
filozofia życiowa. Link film 4 Dla mnie to droga pełna darów, to sposób patrzenia na
rzeczywistość. Uczy mnie jak budować wartościowe relacje, czym zastępować
oceniający sposób myślenia. Pokazuje związek między uczuciami a potrzebami oraz
na czym polega wzięcie odpowiedzialności i jak to zrobić. Jezus wzywa nas żebyśmy
się kochali, a nvc mówi mi jak to zrobić krok po kroku.

Droga ta opiera się na kilku założeniach, między innymi:
– wszyscy ludzie mają te same potrzeby, a konflikty pojawiają się na poziomie
strategii,
– wszystkie działania ludzi są próbami zaspokojenia potrzeb,
– uczucia pokazują czy potrzeby są zaspokojone, czy też nie,
– wybór jest aktem wewnętrznym,
– wszyscy ludzie zdolni są do współczucia,
– nasz świat oferuje obfite zasoby do zaspokojenia potrzeb,
– ludzie zmieniają się.

W drodze trenowania komunikacji empatycznej uczymy się poprzez kluczowe
rozróżnienia. Rozróżnienia dotyczące 4 KROKÓW to:
1. oceny a OBSERWACJE
2. myśli a UCZUCIA
3. strategie a POTRZEBY
4. żądania a PROŚBY

HISTORIA
U źródeł tego nurtu leży praca Marshalla B. Rosenberga, Czytaj więcej