Konferencja online jest zaproszeniem do Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla B.
Rosenberga. Udział w niej pozwoli poznać i uporządkować fundamentalną wiedzę  o
komunikacji empatycznej, a poprzez to oraz praktyczne ćwiczenia wejść głębiej na poziom
relacji z sobą i z drugim człowiekiem.

Termin naszego Skupienia – konferencji to:
Środa 12 kwietnia, godz. 20.00
Czwartek 13 kwietnia, godz. 20.00
Piątek 14 kwietnia, godz. 20.00
 

Koszt: 30 zł

Prowadzące: Joanna Gnaś, Kasia Raabe, Joanna Mazurek

Konferencja online jest zaproszeniem do Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla B.
Rosenberga. Udział w niej pozwoli poznać i uporządkować fundamentalną wiedzę  o
komunikacji empatycznej, a poprzez to oraz praktyczne ćwiczenia wejść głębiej na poziom
relacji z sobą i z drugim człowiekiem.

Szczegóły wkrótce

 

 

Prowadząca: Elżbieta Jurzysta